Dịch vụ setup hệ thống kế toán

1 Comment

  1. THÒNG TẮC VÀ viết:

    Mình mới làm kế toán ở q cty mới, mà trước đây cty cũng ko có kế toán, mà mình thì chưa đủ khả năng làm việc độc lập với 1 cty hoàn toàn nên giờ mình cần có 1 quy trình kế toán cho cty này. TACA có thể giúp mình ko ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *