Vận hành tài chính là quá trình duy trì tốt các hoạt động kinh doanh nhằm hạn chế việc vấp phải bất cứ vấn đề nào về nguồn vốn hay các khoản đầu tư. Quá trình này đòi hỏi những người đứng đầu phải có một chiến lược đường dài với đầy đủ các dự đoán về cơ hội cũng như rủi ro để kịp thời hành động.

Doanh nghiệp TACA

Hotline: 0985 611 911

Gửi yêu cầu

Dịch vụ

Tư vấn tài chính

Tiếp nhận yêu cầu dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp

Bước 1:

Quy trình thực hiện dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp của TACA?

Khảo sát thực trạng của doanh nghiệp

Bước 2:

Báo giá dịch dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp & ký hợp đồng.

Bước 3:

Thực hiện dịch vụ, chuyển giao và đánh giá hiệu quả.

Bước 5:

Lên kế hoạch thực hiện dịch vụ phù hợp tình hình.

Bước 4:

04

Lên kế hoạch thực hiện dịch vụ phù hợp tình hình.

05

Thực hiện dịch vụ, chuyển giao và đánh giá hiệu quả.

Quy trình thực hiện dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp của TACA?

01

Tiếp nhận yêu cầu dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp

02

Khảo sát thực trạng của doanh nghiệp

03

Báo giá dịch dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp & ký hợp đồng.

HẠNG MỤC CÔNG VIỆCTRÁCH NHIỆM TƯ VẤNTRÁCH NHIỆM DN
Tư vấn xây dựng chiến lược tài chính
Thực hiện tư vấn cấu trúc vốn chủ sở hữu của các công ty.Thực hiệnPhê duyệt
Thực hiện tư vấn cấu trúc vốn (vốn chủ sở hữu, vốn huy động dài hạn, ngắn hạn, vốn chiếm dụng…..) của từng công ty.Thực hiệnPhê duyệt
Thực hiện tư vấn các hình thức huy động vốn.Thực hiệnPhê duyệt
Thực hiện tư vấn chiến lược thuế từng công ty.Thực hiệnPhê duyệt
Đào tạo, hướng dẫn nhân sự Tài chính thực hiện chiến lược Tài chính đã xây dựng theo từng thời kỳ
Thực hiện tính toán mức vốn chủ sở hữu từng công ty, tăng giảm vốn chủ từng công ty theo định hướng, mục tiêu phát triển từng công ty.Đào tạo, hướng dẫn, kiểm traTiếp nhận, thực hiện
Thực hiện tính toán cấu trúc vốn huy động dài hạn, ngắn hạn, vốn chiếm dụng…Đào tạo, hướng dẫn, kiểm traTiếp nhận, thực hiện
Thực hiện tính toán hợp lý các hạn mức tín dụng tại các tổ chức tài chính, ngân hàng phù hợp cho từng giai đoạn phát triển hoặc mục tiêu phát triển của Tổng công ty.Đào tạo, hướng dẫn, kiểm traTiếp nhận, thực hiện
Thực hiện đánh giá hiệu quả và khả năng huy động vốn của từng kênh để quyết định tỷ lệ huy động từng kênh.Đào tạo, hướng dẫn, kiểm traTiếp nhận, thực hiện
Thực hiện tính toán chiến lược doanh thu, chi phí, lợi nhuận, thuế phải nộp phân bổ về từng công ty để đảm bảo mục tiêu chiến lược của Tổng các công ty.Đào tạo, hướng dẫn, kiểm traTiếp nhận, thực hiện
Đào tạo, hướng dẫn nhân sự Tài chính thực hiện lập
Thực hiện kế hoạch kinh doanh bằng số liệu theo chiến lược kinh doanh của Tổng công ty hàng năm, 3 năm, 5 năm.Đào tạo, hướng dẫn, kiểm traTiếp nhận, thực hiện
Thực hiện kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn, dài hạn theo kế hoạch kinh doanh.Đào tạo, hướng dẫn, kiểm traTiếp nhận, thực hiện
Thực hiện kế hoạch dòng tiền tuần/ tháng/ năm theo kế hoạch tài chính.Đào tạo, hướng dẫn, kiểm traTiếp nhận, thực hiện
Thực hiện kế hoạch ngân sách để phân bổ vốn cho từng hạng mục như truyền thông quảng cáo; bán hàng; mua hàng; sản xuất/ xây lắp; đầu tư mua sắm…. từng thời kỳ.Đào tạo, hướng dẫn, kiểm traTiếp nhận, thực hiện
Thực hiện điểm hòa vốn cho từng dự án, từng công ty để đưa ra các mức khoán cho từng bộ phận trong Tổng công ty và cho Ban giám đốc đưa ra các quyết định kinh doanh có lợi hơnĐào tạo, hướng dẫn, kiểm traTiếp nhận, thực hiện
Thực hiện đào tạo, hướng dẫn nhân sự Tài chính thực hiện giám sát và đánh giá hiệu quả thực hiện của:
Các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính, kế hoạch dòng tiền, kế hoạch ngân sách nhằm đảm bảo các hoạt động thực tế theo đúng kế hoạch đã định ra.Đào tạo, hướng dẫn, kiểm traTiếp nhận, thực hiện
Điều chỉnh kế hoạch theo tình hình thực tế để đảm bảo mục tiêu lợi nhuận hoặc mục tiêu hoạt động của Tổng công ty đảm bảo như kế hoạch đặt ra.Đào tạo, hướng dẫn, kiểm traTiếp nhận, thực hiện
Đánh giá hiệu quả hoạt động của từng bộ phận về mặt tài chính theo kế hoạch đã đăng ký để tư vấn cho Ban giám đốc có các quyết định liên quan đến kinh doanh và nhân sự.Đào tạo, hướng dẫn, kiểm traTiếp nhận, thực hiện
Đo lường hiệu quả sử dụng vốn của từng dự án, từng lĩnh vực, từng công ty để xây dựng kế hoạch kinh doanh và tài chính cho các năm tiếp theo.Đào tạo, hướng dẫn, kiểm traTiếp nhận, thực hiện
Thực hiện tư vấn phân tích, đánh giá, thẩm định về mặt tài chính của
Các dự án đầu tưThực hiệnCung cấp thông tin
Các kế hoạch kinh doanhThực hiệnCung cấp thông tin
Các thương vụ mua bánThực hiệnCung cấp thông tin
Báo cáo tài chính hàng tháng/ quý/ nămThực hiệnCung cấp thông tin
Báo cáo quản trị tháng/ quý/ nămThực hiệnCung cấp thông tin
Thực hiện tư vấn các thủ tục huy động vốn gồm
Thực hiện tư vấn về báo cáo tài chính và các báo cáo kế toán theo yêu cầu của ngân hàng, đơn vị tín dụng, nhà đầu tư.Hướng dẫn, tư vấnTiếp nhận, thực iện
Thực hiện tư vấn về các thủ tục hồ sơ huy động vốn.Hướng dẫn, tư vấnTiếp nhận, thực iện
Thực hiện tư vấn bổ sung các hồ sơ theo yêu cầu của các Ngân hàng, đơn vị tín dụng, nhà đầu tư.Hướng dẫn, tư vấnTiếp nhận, thực iện
Thực hiện đàm phán, trao đổi với các Ngân hàng, đơn vị tín dụng, nhà đầu tư về các vấn đề thủ tục huy động vốn.Thực hiệnPhối hợp
Thực hiện tư vấn các vấn đề khác liên quan đến huy động vốn.Thực hiệnPhối hợp
Thực hiện tư vấn quản trị gồm
Quản trị sử dụng các nguồn vốn huy động: thời gian giải ngân, thời gian trả nợ, đáo hạn, tái cấp, phương án đáo hạn, trả nợ.Hướng dẫn, tư vấnTiếp nhận, thực iện
Quản trị quản lý các nguồn vốn huy động: các loại mẫu biểu theo dõi các nguồn vốn huy động chi tiết và tổng hợp; các báo cáo thường xuyên về số dư, thời gian trả nợ, đáo hạn, tái cấp của từng khoản vốn huy động.Hướng dẫn, tư vấnTiếp nhận, thực iện
Quản trị việc giải ngân vốn huy động, thủ tục, hồ sơ giải ngân, đáo hạn, tái cấp.Hướng dẫn, tư vấnTiếp nhận, thực iện
Thực hiện tư vấn về cấu trúc nhân sự, ngân sách phẩn bổ, mô hình hoạt động của hai bộ phận
Bộ phận kế toán.Hướng dẫn, tư vấnTiếp nhận, thực iện
Bộ phận tài chính.Hướng dẫn, tư vấnTiếp nhận, thực iện
Tư vấn cho Ban lãnh đạo các vấn đề về tài chính và pháp lý khác
Thẩm định lại các báo cáo về kế toán, thuế, tài chính cho Ban lãnh đạo hoặc gửi ra bên ngoàiHướng dẫn, tư vấnTiếp nhận, thực iện
Tư vấn các vấn đề về pháp lý liên quan đến hoạt động kế toán, tài chính, thuế của Tổng công tyHướng dẫn, tư vấnTiếp nhận, thực iện
Tư vấn các vấn đề khác về tài chính theo yêu cầu của Ban lãnh đạoHướng dẫn, tư vấnTiếp nhận, thực iện

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ TACA

Tư vấn xây dựng chiến lược tài chính
Đào tạo, hướng dẫn nhân sự tài chính thực hiện lập các báo cáo
Tư vấn phân tích, đánh giá, thẩm định về mặt tài chính 
Tư vấn quản trị sử dụng vốn
Tư vấn về cấu trúc nhân sự
Đào tạo, hướng dẫn nhân sự Tài chính thực hiện chiến lược
Tư vấn các vấn đề về pháp lý của Tổng công ty
Đào tạo, hướng dẫn nhân sự Tài chính thực giám sát và đánh giá
Đào tạo, hướng dẫn nhân sự Tài chính thực giám sát và đánh giá
Tư vấn xây dựng chiến lược tài chính

Sử dụng Dịch vụ tư vấn tài chính thường xuyên của TACA quý doanh nghiệp sẽ được:

01

Tư vấn xây dựng chiến lược tài chính

06

Đào tạo, hướng dẫn nhân sự Tài chính thực hiện chiến lược

02

Đào tạo, hướng dẫn nhân sự tài chính thực hiện lập các báo cáo

03

Tư vấn phân tích, đánh giá, thẩm định về mặt tài chính 

04

Tư vấn quản trị sử dụng vốn

05

Tư vấn về cấu trúc nhân sự

07

Đào tạo, hướng dẫn nhân sự Tài chính thực giám sát và đánh giá

08

Tư vấn các thủ tục huy động vốn theo từng kênh khác nhau

09

Thẩm định lại các báo cáo về kế toán

10

Tư vấn các vấn đề về pháp lý của Tổng công ty

Hiểu sâu các vấn đề của lãnh đạo và nhân viên:

Hỗ trợ trước – trong và sau dịch vụ TRỌN ĐỜI:

Đội ngũ chuyên môn có kinh nghiệm lâu năm:

Lí do mà bạn nên chọn TACA

Lí do chọn TACA là đơn vị tư vấn tài chính cho doanh nghiệp

Đội ngũ chuyên môn có kinh nghiệm lâu năm:

Đội ngũ chuyên môn có kinh nghiệm lâu năm:

Hiểu sâu các vấn đề của lãnh đạo và nhân viên:

Lý do chọn TACA là đơn vị tư vấn tư vấn tài chính doanh nghiệp?

Đội ngũ chuyên môn có kinh nghiệm lâu năm:

Hỗ trợ trước – trong và sau dịch vụ TRỌN ĐỜI:

Hiểu sâu các vấn đề của lãnh đạo và nhân viên:

Hoặc liên hệ với TACA theo Hotline CSKH: 0982 518 586 trên Webiste chính thức của TACA.

Đăng ký để được TACA tư vấn

Đăng ký

Đăng ký ngay

Liên hệ chúng tôi

  • Trụ sở chính: Tầng 2 tòa A Chelsea Residences, số 48 Trần Kim Xuyến, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
  • Hotline: 0982 518 586
  • Email: Support@taca.edu.vn
  • Chi nhánh: Vincom Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM
  • Hotline: 0985 611 911

Gửi thông tin để TACA tư vấn

Đăng ký

0985 611 911

Yêu cầu đào tạo

LIÊN HỆ ĐÀO TẠO IN-HOUSE

Đào tạo ở Hà Nội