Lưu trữ Tư vấn quản trị - Page 2 of 2 - Taca Business Insider
27 Tháng Bảy, 2022
Mẫu báo cáo quản trị

[Trải nghiệm Demo] Mẫu báo cáo quản trị bằng Excel & Power BI

Mẫu báo cáo quản trị hiện đại tích hợp bằng AI qua Excel, Power BI, kết hợp hoàn hào giữa Power Query và Pivot Table chuyên nghiệp đáp ứng nhu cầu phân tích cao cấp,.. hiện nay ngày càng được […]
16 Tháng Tư, 2022
9

Dịch vụ tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp – Nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng trong doanh nghiệp bạn. Dịch vụ tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp là một nhiệm vụ tất yếu nhằm đáp ứng nhu […]
7 Tháng Tư, 2022
dich-vu-xu-ly-va-phan-tich-du-lieu

Dịch vụ phân tích và xử lý dữ liệu TACA

Dịch vụ phân tích và xử lý dữ liệu xây dựng một quy trình ĐẶC BIỆT QUAN TRỌNG giúp doanh nghiệp thu thập, sắp xếp, làm sạch, chuyển đổi và mô hình hóa dữ liệu nhằm phân tích và đưa ra […]
8 Tháng Hai, 2022
Dịch vụ báo cáo quản trị

Dịch vụ xây dựng và triển khai hệ thống báo cáo quản trị

[Miễn phí 01 tháng] Dịch vụ báo cáo quản trị giúp doanh nghiệp bạn luôn có ưu thế và có thể dễ dàng điều chỉnh theo những thay đổi mới trong hoạt động kinh doanh. Đây là một công cụ […]