Lưu trữ Tư vấn kế toán - Page 2 of 2 - Taca Business Insider
24 Tháng Ba, 2022
Dịch vụ tư vấn quản trị chi phí thuế cho Doanh nghiệp sản xuất

Dịch vụ tư vấn quản trị chi phí thuế cho Doanh nghiệp sản xuất

Làm thế nào để xây dựng chiến lược quản trị chi phí thuế cho Doanh nghiệp sản xuất? Nhiều doanh nghiệp sản xuất đã tự biến mình thành những “con cá lớn” để cho cơ quan thuế bắt định mức […]
8 Tháng Ba, 2022
Dịch vụ tư vấn thuế

Dịch vụ tư vấn thuế – sử dụng chiến lược thuế như các tập đoàn hàng đầu đang làm

Dịch vụ tư vấn thuế – định hướng “chiến lược quản trị chi phí thuế” cho doanh nghiệp Có rất nhiều doanh nghiệp nghĩ rằng việc giảm số thuế phải nộp sẽ giúp doanh nghiệp mình “giàu” lên, lợi nhuận […]
22 Tháng Hai, 2022
Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán trọn gói – Quản trị tối ưu chi phí thuế

Dịch vụ kế toán thuế TACA Không chỉ là tối ưu chi phí mà còn là quản trị hiệu quả “Về lâu dài, việc sử dụng các dịch vụ thuê ngoài trong quá trình kinh doanh là một hình thức […]
8 Tháng Hai, 2022
tuvan

Dịch vụ báo cáo tài chính hợp nhất chuẩn mực Việt Nam VAS và IFRS

DỊCH VỤ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHUẨN MỰC VIỆT NAM VAS VÀ IFRS  Báo cáo tài chính hợp nhất  giống như “bộ mặt” của tập đoàn, bạn sẽ vẽ ra một gương mặt xấu xí hay đẹp đẽ? […]