Lưu trữ Tư vấn hải quan - Taca Business Insider
20 Tháng Tư, 2023
Cac bien phap kiem soat rui ro 2

Dịch vụ Hỗ trợ Kiểm tra sau thông quan (PCA Support Service)

Dịch vụ hỗ trợ kiểm tra sau thông quan TACA – “Chìa khóa vạn năng” hỗ trợ doanh nghiệp mở khóa cánh cổng hải quan, dọn đường cho doanh nghiệp vượt qua mọi rào cản trên chặng đường hội nhập […]
6 Tháng Hai, 2023
Cac bien phap kiem soat rui ro

Dịch vụ báo cáo quyết toán hải quan (CUSTOMS REPORT SERVICE)

Dịch vụ báo cáo quyết toán hải quan – ‘’Tấm khiên bảo vệ tối đa uy tín và tài chính của doanh nghiệp bạn qua mỗi kì kiểm soát hải quan’’  Báo cáo quyết toán hải quan bên cạnh là […]
13 Tháng Tư, 2022
Dịch vụ hoàn thuế - Tối đa số tiền thuế hoàn về một cách nhanh chóng

Dịch vụ hoàn thuế – Tối đa số tiền thuế hoàn về một cách nhanh chóng

Dịch vụ hoàn thuế – Giúp doanh nghiệp nhận được tối đa số tiền hoàn về Mòn mỏi chờ đợi được hoàn thuế, 5 lần 7 gọi điện và đến trình với cơ quan thuế nhưng chỉ nhận được quyết […]