Phân tích chuyên sâu
3 Tháng Một, 2023
co-cau-doanh-thu

Cơ cấu doanh thu trong doanh nghiệp

Cơ cấu doanh thu là yếu tố vô cùng quan trọng trong việc phân tích các hoạt động kế toán, tài chính của doanh nghiệp. Thông qua “Tỷ lệ biến đổi” trong cơ cấu doanh thu, nhà quản lý có […]
2 Tháng Một, 2023
co-cau-loi-nhuan

Cơ cấu lợi nhuận

Cơ cấu lợi nhuận là yếu tố vô cùng quan trọng trong việc phân tích các hoạt động kế toán, tài chính của doanh nghiệp. Thông qua “Tỷ lệ biến đổi” trong cơ cấu lợi nhuận, nhà quản lý có […]
2 Tháng Một, 2023
Tang-ty-le-loi-nhua

Doanh nghiệp cần gì để tăng tỷ lệ lợi nhuận?

Tỷ lệ lợi nhuận là chỉ tiêu kế toán phản ánh tỷ lệ lỗ/lãi của doanh nghiệp, trong đó lợi nhuận được tính bằng phần trăm. Sức ép cạnh tranh đối với giá bán hoặc sự gia tăng chi phí […]
2 Tháng Một, 2023
quan-tri-chi-phi

Quản trị chi phí trong kế toán

Quản trị chi phí là việc vô cùng quan trọng và có ý nghĩa to lớn quyết định sự sống còn của doanh nghiệp, đồng thời đây là việc góp phần quyết định vị thế của mỗi doanh nghiệp trên […]
1 Tháng Một, 2023
Chien-luoc-tai-chinh-danh

Chiến lược tài chính của doanh nghiệp toàn diện

Chiến lược tài chính của doanh nghiệp là một trong những yếu tố quan trọng quyết định trực tiếp đến thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Đồng thời, việc triển khai tốt các chiến lược tài chính cũng […]

Câu chuyện thành công

Phân tích chuyên sâu

19 Tháng Mười Hai, 2022
kinh-nghiem-quyet-toan-thue-cong-ty-san-xuat

Kinh nghiệm quyết toán thuế công ty sản xuất – 4 lưu ý quan trọng cho doanh nghiệp & kế toán

Quyết toán thuế là việc kiểm tra những số liệu có trong các khoản thuế của một tổ chức hoặc cá nhân. Đây chính là việc mà bất kỳ một đơn vị tổ chức kinh tế hay cá nhân nào cũng […]
16 Tháng Mười Hai, 2022
doanh-thu

Giải pháp nâng cao doanh thu cho doanh nghiệp

Doanh thu đóng vai trò rất quan trọng trong mỗi doanh nghiệp, đây cũng chính là yếu tố quyết định đến sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Vì vậy, việc tăng doanh thu từ lâu đã và […]
15 Tháng Mười Hai, 2022
bao-cao-tai-chinh

Báo cáo tài chính trong kinh doanh

Báo cáo tài chính được ví như “thư ký” thống kê lại tất cả các hoạt động kinh doanh và ngân sách của doanh nghiệp. Đồng thời, bảng báo cáo này còn như một bộ sơ yếu lí lịch về […]
13 Tháng Mười Hai, 2022
thuyet-minh-bao-cao-tai-chinh

Thuyết minh báo cáo tài chính

Thuyết minh báo cáo tài chính (Financial statement footnotes) là một phần không thể thiếu trong Báo cáo tài chính doanh nghiệp. Bảng báo cáo này như một minh chứng để chứng minh cho sự tồn tại của con số […]
12 Tháng Mười Hai, 2022
bao-cao-luu-chuyen-tien-te

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được ví như huyết mạch của doanh nghiệp. Đồng thời báo cáo này chính là một bảng quyết toán trình bày sự luân chuyển của dòng tiền mặt trong một năm theo ba hoạt […]
8 Tháng Mười Hai, 2022
bao cao ket qua kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thực chất được coi như một cuốn phim quay chậm phản ánh kết quả hoạt động của một doanh nghiệp trong một thời kỳ. Nói cách khác, các “con số” thể hiện […]
7 Tháng Mười Hai, 2022
bang-can-doi-ke-toan

Bảng cân đối kế toán trong doanh nghiệp

Bảng cân đối kế toán đóng vai trò quan trọng lớn trong hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Đọc hiểu đúng bảng cân đối kế toán có thể thu được nhiều thông tin có giá trị về […]
16 Tháng Mười Một, 2022
tai-cau-truc-doanh-nghiep

Tái cấu trúc doanh nghiệp hiệu quả

Tái cấu trúc doanh nghiệp giúp làm mới doanh nghiệp một cách toàn diện, từ thay đổi chiến lược kinh doanh, tổ chức lại bộ máy đến văn hóa doanh nghiệp nhằm mục đích nâng cao hiệu quả kinh doanh, […]
9 Tháng Mười Một, 2022
Các hình thức huy động vốn của doanh nghiệp

Các hình thức huy động vốn của doanh nghiệp

Các hình thức huy động vốn của doanh nghiệp từ nhiều nguồn khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Bất kể doanh nghiệp bạn vừa mới thành lập hay đang muốn phát triển […]
8 Tháng Mười Một, 2022
set-up-he-thong-ke-toan

Setup hệ thống kế toán

Setup hệ thống kế toán bao gồm việc cung cấp thông tin để hỗ trợ tối đa cho việc sản xuất các sản phẩm với chi phí thấp (nguyên liệu, nhân công, khấu hao…), hỗ trợ cho việc kinh doanh […]
7 Tháng Mười Một, 2022
ke-hoach-tai-chinh

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH VÀ NGÂN SÁCH

Kế hoạch tài chính là phần kế hoạch phản ánh kết quả tài chính của tất cả những hoạt động được phác thảo trong kế hoạch kinh doanh. Kế hoạch tài chính phản ánh: Doanh thu kỳ vọng sẽ đạt được […]
5 Tháng Mười Một, 2022
bao-cao-dong-tien

Rủi ro tài chính và quản trị rủi ro tài chính

Mặc dù có rất nhiều loại rủi ro khác nhau trong vận hành hoạt động kinh doanh, tuy nhiên rủi ro tài chính có thể được xem là “ông trùm” của mọi rủi ro, vì suy cho cùng, mọi rủi ro […]

Phân tích ngành