Lưu trữ Kiến thức quản trị kiểm soát - Page 2 of 9 - Taca Business Insider
25 Tháng Mười Hai, 2023
quy-trinh-danh-gia-nhan-vien

8 bước trong Quy trình Đánh giá Nhân viên – Quản lý hiệu suất công việc hiệu quả

8 bước trong Quy trình đánh giá nhân viên để đánh giá hiệu suất công việc hiệu quả   Không có một “cách đúng duy nhất” nào để tiến hành việc đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên.  Việc […]
20 Tháng Mười Hai, 2023
quy-trinh-tinh-gia-thanh-san-pham

Quản lý Quy trình tính giá thành sản phẩm theo mục tiêu dài hạn

Doanh nghiệp đã hoàn thành sản xuất một sản phẩm, chuẩn bị đưa ra thị trường, bạn dự định bán nó với giá bao nhiêu? Một quy trình tính giá thành sản phẩm hiệu quả sẽ không chỉ dừng lại […]
19 Tháng Mười Hai, 2023
cai-tien-quy-trinh

4 đề mục Cải tiến quy trình vì mục tiêu chiến lược doanh nghiệp

Cải tiến quy trình kinh doanh (BPI – Business Process Improvement) là phân tích quy trình kinh doanh của doanh nghiệp để xác định các lĩnh vực có thể cải thiện độ chính xác, hiệu quả và hiệu quả, sau […]
15 Tháng Mười Hai, 2023
quy-trinh-ra-quyet-dinh-trong-doanh-nghiep

5 bước trong Quy trình ra quyết định quản trị doanh nghiệp

5 bước trong quy trình ra quyết định quản trị doanh nghiệp Quy trình luôn đóng một vai trò quan trọng không thể thiếu đối với việc ra quyết định. Quy trình nhằm chuyển biến ý tưởng thành kết quả […]
14 Tháng Mười Hai, 2023
cach-thuc-thay-doi-van-hoa-doanh-nghiep

Cách thức thay đổi văn hóa doanh nghiệp – 4 giai đoạn tạo động lực gắn kết và thúc đẩy doanh nghiệp

Cách thức thay đổi văn hóa doanh nghiệp thông qua 4 bước đi cụ thể  Chìa khóa của sự thay đổi văn hóa nằm ở việc biến những thay đổi mơ hồ thành cụ thể Thay đổi văn hóa doanh […]
13 Tháng Mười Hai, 2023
quy-trinh-quan-ly-su-thay-doi

Quy trình quản lý sự thay đổi – 4 bước quản trị 7 yếu tố cốt lõi cho sự thay đổi thành công trong doanh nghiệp

Quy trình quản lý sự thay đổi –  4 bước quản trị 7 yếu tố cốt lõi cho sự thay đổi thành công trong doanh nghiệp Có một điều không bao giờ thay đổi đó là sự thay đổi Quản […]
9 Tháng Mười Hai, 2023
quan-tri-rui-ro-du-an

Cách Quản trị rủi ro Dự án (Project Risk Management)

Quản trị rủi ro dự án (Project Risk Management) giúp ngăn ngừa nhiều vấn đề trong dự án và giúp các vấn đề khác ít xảy ra hơn hoặc giảm mức độ ảnh hưởng của nó đối với dự án […]
8 Tháng Mười Hai, 2023
quy-trinh-quan-ly-du-an

Quy trình quản lý dự án: Nắm trọn tinh hoa quản lý dự án trong Doanh nghiệp

Quy trình quản lý dự án trong doanh nghiệp là quá trình doanh nghiệp ứng dụng các kiến thức, kỹ năng, công cụ, kinh nghiêm để thực hiện quá trình lập kế hoạch, điều phối thời gian, nguồn lực và […]
7 Tháng Mười Hai, 2023
bao-cao-quan-ly-du-an

Báo cáo quản lý dự án theo Lĩnh vực & Mục tiêu quản trị cụ thể

Báo cáo quản lý dự án là bản tóm tắt tổng quan về tình trạng hiện tại của dự án. Đây được coi là bản ghi chính thức về trạng thái của một dự án tại một thời điểm nhất […]
5 Tháng Mười Hai, 2023
phan-tich-du-an

Cách phân tích dự án (Project Analysis): Làm sao để biết dự án có khả thi hay không?

Phân tích dự án (Project Analysis) được thực hiện định kỳ trước thường xuyên trước – trong- sau khi doanh nghiệp có dự án. Việc phân tích dự án này giúp doanh nghiệp nắm bắt được các thách thức bất […]
30 Tháng Mười Một, 2023
du-bao-dong-tien

Dự báo dòng tiền (Cash Flow Forecast) của Doanh nghiệp

Dự báo dòng tiền (Cash Flow Forecast) của doanh nghiệp cần phải dựa trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ hay báo cáo dòng tiền, để có thể hiển thị dữ liệu về khả năng chi tiêu, số dư tiền mặt […]
30 Tháng Mười Một, 2023
phuong-phan-quan-ly-chi-phi-trong-doanh-nghiep

Phương pháp Kế toán quản trị chi phí theo hoạt động (ABC): Thực tế triển khai tại mô hình sản xuất & Thương mại

Phương pháp kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp dựa trên hoạt động (Activity based costing -ABC) được xem là một công cụ quản lý chiến lược, giúp doanh nghiệp xác định được hoạt động nào tạo ra […]