Lưu trữ Kiến thức quản trị kiểm soát - Taca Business Insider
22 Tháng Năm, 2023
các công cụ quản lý chất lượng

Các công cụ quản lý chất lượng hiệu quả cho doanh nghiệp

Nếu không ứng dụng các công cụ quản lý chất lượng thì việc cải tiến chất lượng sẽ không mang lại hiệu quả như kỳ vọng. Bên cạnh hệ tư tưởng Kaizen, nhờ bộ các công cụ thống kê trong […]
20 Tháng Năm, 2023
Cải tiến chất lượng

Cải tiến chất lượng (Quality Improvement)

Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển lâu dài đòi hỏi doanh nghiệp ấy phải cải tiến chất lượng liên tục để kinh doanh có hiệu quả; tạo ra được những sản phẩm đảm bảo chất lượng đáp […]
20 Tháng Năm, 2023
dự án cải tiến chất lượng

DỰ ÁN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG – KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC CẦN CÓ

Dự án cải tiến chất lượng đóng vai trò quan trọng trong việc cải tiến chất lượng, đảm bảo sự thành công và phát triển bền vững của một doanh nghiệp. Trong vai trò của nhà lãnh đạo cấp trung hoặc […]
20 Tháng Năm, 2023
Chu trình PDCA

Chu trình PDCA (Plan Do Check Act Cycle)

Chu trình PDCA (chu trình Deming) được coi là một trong những phương pháp quản lý đơn giản và dễ dàng nhất để kiểm soát quy trình và cải tiến chất lượng.  Người được xem là cha đẻ của quy trình kiểm […]
25 Tháng Ba, 2023
kiem-soat-rui-ro

Các biện pháp kiểm soát rủi ro hiệu quả đối với mỗi doanh nghiệp

Kiểm soát rủi ro là việc sử dụng các biện pháp (kĩ thuật, công cụ, chiến lược, chính sách…) để né tránh, ngăn ngừa, giảm thiểu những tổn thất có thể đến với tổ chức khi rủi ro xảy ra […]
24 Tháng Ba, 2023
thong-tin-cua-ke-toan-quan-tri

Sử dụng thông tin của kế toán quản trị cho việc ra quyết định của nhà quản lý

Thông tin kế toán quản trị là tập hợp các báo cáo và dữ liệu mà các nhà quản lý sử dụng để đưa ra các quyết định tài chính và có vai trò quan trọng trong quản lý và […]
10 Tháng Hai, 2023
kiem-soat-tai-chinh

Chủ doanh nghiệp cần làm gì để kiểm soát tài chính tránh gian lận?

Kiểm soát tài chính là bộ phận không thể thiếu trong quản trị tài chính nói riêng và kiểm soát nội bộ nói chung. Một doanh nghiệp kiểm soát tốt nguồn lực tài chính sẽ giúp doanh nghiệp đảm bảo […]
10 Tháng Hai, 2023
kiem-soat-noi-bo

Kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp: Kiến thức nhà quản trị cần biết

Kiểm soát nội bộ là việc thiết lập và tổ chức thực hiện trong nội bộ đơn vị kế toán các cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật nhằm […]
7 Tháng Hai, 2023
quy-trinh-kiem-soat

Quy trình kiểm soát trong mỗi doanh nghiệp hiện nay

Quy trình kiểm soát là việc doanh nghiệp thực hiện công tác thu thập cẩn thận thông tin về hệ thống, quy trình, nhân sự hoặc nhóm nhân sự được yêu cầu để đưa ra các quyết định cần thiết […]
3 Tháng Hai, 2023
Luu-do-kiem-soat-noi-bo

Hoàn thiện công tác xây dựng lưu đồ kiểm soát nội bộ trong mỗi doanh nghiệp

Lưu đồ kiểm soát nội bộ là một nhân tố tuy nhỏ nhưng lại có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với hoạt động kiểm soát nội bộ của mỗi doanh nghiệp. Bill Gates – Chủ tịch kiêm kiến […]
31 Tháng Một, 2023
kiem-soat-chi-phi

Kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp: Yếu tố sống còn quyết định đến hiệu suất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp

Kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp là công việc vô cùng quan trọng trong mỗi doanh nghiệp, điều này ảnh hưởng trực tiếp tới lợi nhuận của doanh nghiệp và các hoạt động kinh doanh, đầu tư của doanh […]
31 Tháng Một, 2023
quy-trinh-kiem-soat-noi-bo

Quy trình kiểm soát nội bộ vững mạnh trong mỗi doanh nghiệp

Quy trình kiểm soát nội bộ thực chất là sự tích hợp một loạt công việc, biện pháp, kế hoạch, khái niệm, nội quy chính sách và nỗ lực của mọi thành viên trong công ty để bảo đảm tổ […]