Lưu trữ Kiến thức quản trị kiểm soát - Taca Business Insider
8 Tháng Mười Hai, 2023
quy-trinh-quan-ly-du-an

Quy trình quản lý dự án: Nắm trọn tinh hoa quản lý dự án trong Doanh nghiệp

Quy trình quản lý dự án trong doanh nghiệp là quá trình doanh nghiệp ứng dụng các kiến thức, kỹ năng, công cụ, kinh nghiêm để thực hiện quá trình lập kế hoạch, điều phối thời gian, nguồn lực và […]
7 Tháng Mười Hai, 2023
bao-cao-quan-ly-du-an

Báo cáo quản lý dự án theo Lĩnh vực & Mục tiêu quản trị cụ thể

Báo cáo quản lý dự án là bản tóm tắt tổng quan về tình trạng hiện tại của dự án. Đây được coi là bản ghi chính thức về trạng thái của một dự án tại một thời điểm nhất […]
5 Tháng Mười Hai, 2023
phan-tich-du-an

Cách phân tích dự án Doanh nghiệp: Cốt lõi của một dự án khả thi

Phân tích dự án (Project Analysis) được thực hiện định kỳ trước thường xuyên trước – trong- sau khi doanh nghiệp có dự án. Việc phân tích dự án này giúp doanh nghiệp nắm bắt được các thách thức bất […]
30 Tháng Mười Một, 2023
du-bao-dong-tien

Dự báo dòng tiền (Cash Flow Forecast) của Doanh nghiệp

Dự báo dòng tiền (Cash Flow Forecast) của doanh nghiệp cần phải dựa trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ hay báo cáo dòng tiền, để có thể hiển thị dữ liệu về khả năng chi tiêu, số dư tiền mặt […]
30 Tháng Mười Một, 2023
phuong-phan-quan-ly-chi-phi-trong-doanh-nghiep

Phương pháp Kế toán quản trị chi phí theo hoạt động (ABC): Thực tế triển khai tại mô hình sản xuất & Thương mại

Phương pháp kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp dựa trên hoạt động (Activity based costing -ABC) được xem là một công cụ quản lý chiến lược, giúp doanh nghiệp xác định được hoạt động nào tạo ra […]
30 Tháng Mười Một, 2023
mo-hinh-ke-toan-quan-tri

Mô hình kế toán quản trị: Quy trình xây dựng cho Doanh nghiệp theo Quy mô

Mô hình kế toán quản trị áp dụng cho doanh nghiệp thể hiện tổng quát các yếu tố cấu thành nên kế toán quản trị và quyết định đến thực thực thi, định hướng xây dựng, phát triển kế toán […]
29 Tháng Mười Một, 2023
bao-cao-kpi

Báo cáo KPI Theo ngành hàng & Theo cá nhân và phòng ban Doanh nghiệp

Báo cáo KPI là một công cụ phân tích hiệu suất kinh doanh mạnh mẽ giúp các công ty nhận biết, đo lường và trực quan hóa các Chỉ số hiệu suất chính (KPI) của doanh nghiệp để theo dõi […]
28 Tháng Mười Một, 2023
xay-dung-kpi

Quy trình xây dựng KPI chi tiết: Đo lường để quản lý hiệu quả

Nếu chúng ta không biết đo lường, chúng ta sẽ không thể quản lý Xây dựng KPI là một quá trình quan trọng giúp nhà lãnh đạo đo lường, theo dõi và đánh giá hiệu suất hoạt động của tổ […]
28 Tháng Mười Một, 2023
bao-cao-khach-hang

Báo cáo khách hàng: Quản lý khách hàng hiệu quả hơn thông qua Phân tích các Chỉ số “vàng”

Báo cáo khách hàng là một công cụ phân tích chứa nhiều chỉ số báo cáo liên quan đến nghiệp vụ dịch vụ và chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp. Nó giúp doanh nghiệp đáp ứng mong đợi của […]
25 Tháng Mười Một, 2023
quy-trinh-quan-ly-khach-hang

Quy trình quản lý khách hàng: Doanh nghiệp ứng dụng Công nghệ để tăng hiệu suất Quản lý khách hàng

Quy trình quản lý khách hàng là toàn bộ các hoạt động được tổ chức và thực hiện để tối ưu hóa mối quan hệ giữa doanh nghiệp và khách hàng, bao gồm cả việc thu thập thông tin khách […]
25 Tháng Mười Một, 2023
tim-kiem-khach-hang-ap-dung-nguyen-tac-80-20

Cách tìm kiếm khách hàng tiềm năng: Áp dụng nguyên tắc 80-20

Theo nguyên tắc 80/20: 80% doanh thu của doanh nghiệp được tạo ra bởi 20% khách hàng. Nếu doanh nghiệp hiểu được cách vận hành của nguyên tắc 80/20 trong việc tìm kiếm khách hàng thì hành trình tìm đến […]
23 Tháng Mười Một, 2023
bao-cao-xuat-nhap-ton

Báo cáo xuất nhập tồn – theo dõi hàng hóa trong kho thuận tiện, hiệu quả hơn với hệ thống báo cáo quản trị hàng tồn kho

Báo cáo xuất nhập tồn tổng hợp số lượng hàng hóa tồn kho, tổng số lượng hàng hóa nhập, xuất theo thời gian nhập, xuất hàng hóa. Trong báo cáo tồn kho thể hiện các thông tin như số lượng […]