Lưu trữ Kiến thức kế kiểm - Taca Business Insider
30 Tháng Ba, 2023
he-thong-thong-tin-ke-toan

Xây dựng hệ thống thông tin kế toán chuyên nghiệp: Những yếu tố quan trọng nào cần lưu ý ?

Hệ thống thông tin kế toán (Accounting Information System) là một cấu trúc mà doanh nghiệp sử dụng để thu thập, lưu trữ, quản lý, xử lý, truy xuất và báo cáo dữ liệu tài chính. Từ đó giúp doanh […]
28 Tháng Ba, 2023
xay-dung-to-chuc-bo-may-ke-toan

Xây dựng tổ chức bộ máy kế toán như thế nào mới là ”tối ưu” cho doanh nghiệp?

Xây dựng tổ chức bộ máy kế toán sao cho gọn nhẹ, khoa học, hợp lý, hiệu quả và phù hợp với đặc điểm kinh doanh, ngành nghề từng doanh nghiệp là điều vô cùng quan trọng quyết định đến […]
24 Tháng Ba, 2023
thong-tin-cua-ke-toan-quan-tri

Sử dụng thông tin của kế toán quản trị cho việc ra quyết định của nhà quản lý

Thông tin kế toán quản trị là tập hợp các báo cáo và dữ liệu mà các nhà quản lý sử dụng để đưa ra các quyết định tài chính và có vai trò quan trọng trong quản lý và […]
20 Tháng Ba, 2023
xay dung KPI cho phong ke toan

Bí quyết xây dựng KPI cho phòng kế toán hiệu quả

Việc xây dựng KPI (Key Performance Indicators) cho phòng kế toán là quá trình thiết lập các chỉ số đo lường để đánh giá hiệu quả làm việc của phòng kế toán. KPI giúp đánh giá mức độ đóng góp […]
4 Tháng Ba, 2023
xay-dung-quy-trinh-ke-toan-trong-doanh-nghiep

Xây dựng quy trình kế toán trong doanh nghiệp

Xây dựng quy trình kế toán giúp doanh nghiệp quản lý tốt hệ thống tài chính của mình, hoàn thiện hệ thống chứng từ, sổ sách báo cáo tài chính, quyết toán thuế theo đúng quy định hiện hành và […]
3 Tháng Một, 2023
Chi-phi-la-gi

Chi phí trong doanh nghiệp là gì?

Chi phí trong doanh nghiệp là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Việc xác định và hiểu rõ yếu tố chi phí trong doanh nghiệp có ý […]
3 Tháng Một, 2023
co-cau-doanh-thu

Cơ cấu doanh thu trong doanh nghiệp

Cơ cấu doanh thu là yếu tố vô cùng quan trọng trong việc phân tích các hoạt động kế toán, tài chính của doanh nghiệp. Thông qua “Tỷ lệ biến đổi” trong cơ cấu doanh thu, nhà quản lý có […]
2 Tháng Một, 2023
co-cau-loi-nhuan

Cơ cấu lợi nhuận

Cơ cấu lợi nhuận là yếu tố vô cùng quan trọng trong việc phân tích các hoạt động kế toán, tài chính của doanh nghiệp. Thông qua “Tỷ lệ biến đổi” trong cơ cấu lợi nhuận, nhà quản lý có […]
1 Tháng Một, 2023
diem-hoa-von

Điểm hòa vốn là gì? Cách xác định điểm hòa vốn tốt nhất

Điểm hòa vốn được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực tài chính và kinh doanh. Phân tích điểm hòa vốn là việc làm quan trọng giúp cho chủ doanh nghiệp có góc nhìn cụ thể về tình hình […]
31 Tháng Mười Hai, 2022
Chi-phi-quan-ly-doanh-nghiep

Chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí quản lý doanh nghiệp là một trong những khoản chi phí tốn kém nhất trong số các chi phí phát sinh trong quá trình vận hành doanh nghiệp. Đây là khoản chi phí mà người quản lý và […]
31 Tháng Mười Hai, 2022
Cac-loai-chi-phi-trong-doanh-nghiep

Các loại chi phí trong doanh nghiệp

Chi phí được xem là yếu tố quyết định sự sống còn của doanh nghiệp. Có thể khẳng định điều trên vì chi phí chính là khoản hao phí bỏ ra nhằm thu được tài sản, hàng hóa hoặc dịch […]
31 Tháng Mười Hai, 2022
chi-phi-bien-doi-la-gi

Chi phí biến đổi

Chi phí biến đổi là những chi phí thay đổi trên tổng số theo sự thay đổi của mức độ hoạt động của tổ chức thông thường là khối lượng sản phẩm. Hiểu rõ chi phí biến đổi giúp nhà […]