Lưu trữ Kiến thức hải quan - Taca Business Insider
29 Tháng Ba, 2023
cach-lam-bao-cao-quyet-toan-hai-quan

Hướng dẫn doanh nghiệp cách làm báo cáo quyết toán hải quan chi tiết nhất

Nắm vững cách làm báo cáo quyết toán hải quan là một yếu tố cực kỳ quan trọng đối với các doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu và chế xuất. Việc thực hiện báo cáo quyết toán hải […]
30 Tháng Một, 2023
bao-cao-quyet-toan-hai-quan

Báo cáo quyết toán hải quan – Những điều quan trọng doanh nghiệp cần biết

Vấn đề Báo cáo quyết toán hải quan luôn là vấn đề muôn thuở tại các doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất. Nhiều mặt hàng được sản xuất ở Việt Nam, sau đó xuất khẩu ra […]