Lưu trữ Kiến thức doanh nghiệp - Page 5 of 8 - Taca Business Insider
26 Tháng Mười, 2022
bao-cao-quan-tri-chi-phi

Báo cáo quản trị chi phí: Kiểm soát tốt chi phí để tối ưu hóa lợi nhuận

Báo cáo quản trị chi phí giúp nhà quản lý kiểm soát chi phí trực tiếp khi phân tích các thông tin liên quan đến theo dõi thu chi, tối ưu chi phí cho công việc quản trị của một […]
26 Tháng Mười, 2022
cau-truc-von

NGUYÊN NHÂN PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP MẶC DÙ KINH DOANH CÓ LỜI

NGUYÊN NHÂN PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP MẶC DÙ KINH DOANH CÓ LỜI Cần đào sâu vào từng góc cạnh tài chính và quản trị để nhận diện rủi ro và làm rõ triển vọng phát triển của một doanh nghiệp […]
26 Tháng Mười, 2022
thanh kiểm tra quyết toán thuế

Xu hướng thanh kiểm tra quyết toán thuế – Doanh nghiệp cần làm gì để đối mặt?

Xu hướng thanh kiểm tra quyết toán thuế, kế toán & doanh nghiệp cần làm gì để đối mặt? Các doanh nghiệp, đặc biệt kế toán luôn gặp những ÁP LỰC nhất định khi cơ quan thuế đang có xu […]
21 Tháng Mười, 2022
Toi-da-hoa-loi-nhuan

Phương pháp tối đa hóa lợi nhuận và tăng trưởng doanh thu bền vững cho doanh nghiệp

Tối đa hóa lợi nhuận là phương pháp quan trọng giúp doanh nghiệp từng bước tiến tới thành công trên thị trường. Chính vì vậy, mục tiêu mà các doanh nghiệp đều hướng tới và mong muốn đạt được hiệu […]
19 Tháng Mười, 2022
bao-cao-quan-tri-chi-phi

3 Kinh nghiệm quản lý thu chi hiệu quả trong doanh nghiệp

Quản lý thu chi hiệu quả giúp các nhà quản lý đưa ra được những phương án kinh doanh chính xác. Việc nắm rõ này cũng giúp giảm thiểu và loại bỏ tối đa các khoản chi không cần thiết. […]
27 Tháng Chín, 2022
Power BI Informes Color 1024x639 1160x665 1

CÔNG CỤ POWER BI LÀ GÌ? ỨNG DỤNG POWER BI TRONG VIỆC LẬP BÁO CÁO QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Power BI là công cụ thông minh hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tạo ra báo cáo quản trị đầy đủ và trực quan, giúp các nhà lãnh đạo có thể đưa ra quyết định chính xác dựa vào kết […]
22 Tháng Chín, 2022
mau-bao-cao-quan-tri

Các báo cáo tuần cần có trong Doanh nghiệp

Bắt đầu 1 tuần mới mỗi nhân sự các phòng ban trong doanh nghiệp đều phải thực hiện báo cáo tuần và lên kế hoạch (liệt kê) các công việc cần xử lý của tuần này và cuối tuần rà […]
22 Tháng Chín, 2022
9

Kỹ năng tổ chức và điều hành cuộc họp hiệu quả

Kỹ năng tổ chức và điều hành cuộc họp hiệu quả: Tổ chức thành công cuộc họp là công việc mà bất cứ người lãnh đạo có năng lực nào cũng cần phải có khả năng thực hiện. Đây là […]
25 Tháng Tám, 2022
quan-ly-doanh-thu-ban-hang

Quản lý doanh thu bán hàng theo nhân viên: các doanh nghiệp đầu ngành đang triển khai như thế nào?

Quản lý doanh thu bán hàng theo nhân viên giúp bạn nhận diện những nhân sự tiềm năng, góp phần quản lý nhân sự và doanh số hàng bán một cách hiệu quả. Mọi nhà quản trị chuyên nghiệp hiện […]
23 Tháng Tám, 2022
capital structure 02 MIOG

5 NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN

Muốn sức khỏe tài chính doanh nghiệp lành mạnh, chủ doanh nghiệp không thể bỏ qua việc cơ cấu nguồn vốn, hay còn gọi là Cấu trúc vốn. Hiện nay, đa phần nhà quản trị vẫn quen tập trung vào […]