Lưu trữ Kiến thức doanh nghiệp - Page 4 of 8 - Taca Business Insider
7 Tháng Mười Hai, 2022
bang-can-doi-ke-toan

Bảng cân đối kế toán trong doanh nghiệp

Bảng cân đối kế toán đóng vai trò quan trọng lớn trong hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Đọc hiểu đúng bảng cân đối kế toán có thể thu được nhiều thông tin có giá trị về […]
16 Tháng Mười Một, 2022
tai-cau-truc-doanh-nghiep

Tái cấu trúc doanh nghiệp hiệu quả

Tái cấu trúc doanh nghiệp giúp làm mới doanh nghiệp một cách toàn diện, từ thay đổi chiến lược kinh doanh, tổ chức lại bộ máy đến văn hóa doanh nghiệp nhằm mục đích nâng cao hiệu quả kinh doanh, […]
9 Tháng Mười Một, 2022
Các hình thức huy động vốn của doanh nghiệp

Các hình thức huy động vốn của doanh nghiệp

Các hình thức huy động vốn của doanh nghiệp từ nhiều nguồn khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Bất kể doanh nghiệp bạn vừa mới thành lập hay đang muốn phát triển […]
8 Tháng Mười Một, 2022
set-up-he-thong-ke-toan

Setup hệ thống kế toán

Setup hệ thống kế toán bao gồm việc cung cấp thông tin để hỗ trợ tối đa cho việc sản xuất các sản phẩm với chi phí thấp (nguyên liệu, nhân công, khấu hao…), hỗ trợ cho việc kinh doanh […]
7 Tháng Mười Một, 2022
ke-hoach-tai-chinh

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH VÀ NGÂN SÁCH

Kế hoạch tài chính là phần kế hoạch phản ánh kết quả tài chính của tất cả những hoạt động được phác thảo trong kế hoạch kinh doanh. Kế hoạch tài chính phản ánh: Doanh thu kỳ vọng sẽ đạt được […]
5 Tháng Mười Một, 2022
bao-cao-dong-tien

Rủi ro tài chính và quản trị rủi ro tài chính

Mặc dù có rất nhiều loại rủi ro khác nhau trong vận hành hoạt động kinh doanh, tuy nhiên rủi ro tài chính có thể được xem là “ông trùm” của mọi rủi ro, vì suy cho cùng, mọi rủi ro […]
4 Tháng Mười Một, 2022
ke-toan-trong-kinh-doanh

Kế toán trong kinh doanh

Làm thế nào để nắm được các điểm mấu chốt của Kế toán trong kinh doanh? Kế toán được dùng để làm gì trong bài toán kinh doanh của doanh nghiệp? Quản lý cần các báo cáo kế toán kinh […]
2 Tháng Mười Một, 2022
Quản lý dòng tiền

QUY TRÌNH PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

QUY TRÌNH PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP – Dự báo và đánh giá tài chính doanh nghiệp đúng cách và hiệu quả. Đối với bất kỳ ai quan tâm và muốn trở thành chuyên tra trong lĩnh vực phân tích […]
31 Tháng Mười, 2022
Toi-da-hoa-loi-nhuan

Quản trị doanh nghiệp

Quản trị doanh nghiệp chưa bao giờ là đơn giản. Chủ doanh nghiệp với trăm tỉ thứ từ vận hành nội bộ, nhân sự, tài chính, sản phẩm… thứ gì cũng cần nhanh, gấp và quản trị thường xuyên. Có […]
27 Tháng Mười, 2022
Bao-cao-co-cau-chi-phi

Báo cáo cơ cấu chi phí: 5 yếu tố cấu thành nên chi phí trong doanh nghiệp

Báo cáo cơ cấu chi phí giúp đo lường, kiểm soát cụ thể chi phí trong doanh nghiệp của bạn. Những con số trên báo cáo chi phí không hề khô khan mà nó còn phải biết nói, phải đưa […]