Lưu trữ Kiến thức doanh nghiệp - Taca Business Insider
31 Tháng Một, 2023
he-thong-kiem-soat-noi-bo

Hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp

Hệ thống kiểm soát nội bộ là gì? Hệ thống kiểm soát nội bộ (Internal control system) là toàn bộ những chính sách và thủ tục kiểm soát do Ban lãnh đạo của đơn vị thiết lập nhằm đảm bảo […]
31 Tháng Một, 2023
Muc-tieu-cua-kiem-soat-noi-bo

Mục tiêu của kiểm soát nội bộ

Mục tiêu của kiểm soát nội bộ là giúp doanh nghiệp bảo vệ tài sản, đảm bảo độ tin cậy của các thông tin, các chế độ pháp lý, hiệu quả hoạt động và hiệu năng quản lý tại mỗi […]
30 Tháng Một, 2023
bao-cao-quyet-toan-hai-quan

Báo cáo quyết toán hải quan – Những điều quan trọng doanh nghiệp cần biết

Vấn đề Báo cáo quyết toán luôn là vấn đề muôn thuở tại các doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất. Nhiều mặt hàng được sản xuất ở Việt Nam, sau đó xuất khẩu ra thế giới: […]
3 Tháng Một, 2023
Tong-quan-chi-phi

CÁCH PHÂN LOẠI VÀ TỐI ƯU CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP

Chi phí là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Việc xác định và hiểu rõ yếu tố chi phí có ý nghĩa lớn trong quản lý doanh […]
3 Tháng Một, 2023
Chi-phi-la-gi

Chi phí trong doanh nghiệp là gì?

Chi phí trong doanh nghiệp là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Việc xác định và hiểu rõ yếu tố chi phí trong doanh nghiệp có ý […]
3 Tháng Một, 2023
co-cau-doanh-thu

Cơ cấu doanh thu trong doanh nghiệp

Cơ cấu doanh thu là yếu tố vô cùng quan trọng trong việc phân tích các hoạt động kế toán, tài chính của doanh nghiệp. Thông qua “Tỷ lệ biến đổi” trong cơ cấu doanh thu, nhà quản lý có […]
2 Tháng Một, 2023
co-cau-loi-nhuan

Cơ cấu lợi nhuận

Cơ cấu lợi nhuận là yếu tố vô cùng quan trọng trong việc phân tích các hoạt động kế toán, tài chính của doanh nghiệp. Thông qua “Tỷ lệ biến đổi” trong cơ cấu lợi nhuận, nhà quản lý có […]
2 Tháng Một, 2023
Tang-ty-le-loi-nhua

Doanh nghiệp cần gì để tăng tỷ lệ lợi nhuận?

Tỷ lệ lợi nhuận là chỉ tiêu kế toán phản ánh tỷ lệ lỗ/lãi của doanh nghiệp, trong đó lợi nhuận được tính bằng phần trăm. Sức ép cạnh tranh đối với giá bán hoặc sự gia tăng chi phí […]
2 Tháng Một, 2023
quan-tri-chi-phi

Quản trị chi phí trong kế toán

Quản trị chi phí là việc vô cùng quan trọng và có ý nghĩa to lớn quyết định sự sống còn của doanh nghiệp, đồng thời đây là việc góp phần quyết định vị thế của mỗi doanh nghiệp trên […]
1 Tháng Một, 2023
Chien-luoc-tai-chinh-danh

Chiến lược tài chính của doanh nghiệp toàn diện

Chiến lược tài chính của doanh nghiệp là một trong những yếu tố quan trọng quyết định trực tiếp đến thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Đồng thời, việc triển khai tốt các chiến lược tài chính cũng […]