Đăng ký trải nghiệm dịch vụ

ĐĂNG KÝ TRẢI NGHIỆM DỊCH VỤ

Chúng tôi hiểu rằng mỗi tổ chức/đơn vị đều có những đặc thù riêng, do đó sẽ có những yêu cầu riêng nhằm đáp ứng từng nhu cầu dịch vụ cụ thể. Chúng tôi sẽ thiết kế các giải pháp chuyên biệt nhằm mang lại hiệu quả tối ưu cho đối tác của mình.

Vui lòng cho chúng tôi biết yêu cầu tư vấn của Quý vị theo mẫu dưới đây, chúng tôi sẽ tiếp nhận yêu cầu và tư vấn trải nghiệm các giải pháp phù hợp và tối ưu nhất cho quý vị.

CÁC DỊCH VỤ MIỄN PHÍ TRẢI NGHIỆM

1. Dịch vụ báo cáo thuế - Miễn phí 3 tháng

2. Dịch vụ báo cáo quản trị - Miễn phí 1 tháng

3. Dịch vụ soát xét bộ 2 báo cáo tài chính & quản trị - Miễn phí 1 ngày

(*) Thông tin bắt buộc