Đăng ký gói quà tặng doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ GÓI QUÀ TẶNG DOANH NGHIỆP

Chúng tôi hiểu rằng mỗi tổ chức/đơn vị đều có những đặc thù riêng, do đó sẽ có những yêu cầu riêng nhằm đáp ứng từng nhu cầu dịch vụ cụ thể. Chúng tôi sẽ thiết kế các giải pháp chuyên biệt nhằm mang lại hiệu quả tối ưu cho đối tác của mình.

Vui lòng cho chúng tôi biết yêu cầu tư vấn của Quý vị theo mẫu dưới đây, chúng tôi sẽ tiếp nhận yêu cầu và tư vấn trải nghiệm các giải pháp phù hợp và tối ưu nhất cho quý vị.

CÁC GÓI QUÀ TẶNG CỦA TACA CONSULTING

GÓI 1. Gói quà tặng ĐÁNH GIÁ RỦI RO THUẾ THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

GÓI 2. Gói quà tặng ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG BÁO CÁO QUẢN TRỊ

(*) Thông tin bắt buộc